3de zendingsreis Noord Korea april 2010

3de Voorbedereis naar Noord-Korea April 2010
Zaterdag 10 april 2010.
Dagtekst Jozua 1:7
En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen